Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 09:58

Ο ΔΑΠΠΟΣ για τον κανονισμό χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων

Δ.Τ για νέο κανονισμό χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τον ΔΑΠΠΟΣ.

Θέμα: " Νέος κανονισμός χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης ".

 

Νέα δεδομένα και νέα λογική κυριαρχούν στην προσπάθεια του Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης να αξιοποιήσει τις αθλητικές του εγκαταστάσεις προς όφελος των πολιτών. Με γνώμονα το συμφέρον του Θηραίου πολίτη, ο οποίος επιβαρύνεται μεν κάθε χρόνο με τα έξοδα συντήρησης, αλλά δεν διαπιστώνει προς αυτόν ανταποδοτικότητα, ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. προωθεί διαφορετική οπτική.
Κυρίαρχο μέλημα πλέον, θα είναι η απόδοση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στους δημότες. Αυτό θα γίνει, είτε με τις ώρες κοινού, είτε με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, όπως προγράμματα μαζικού αθλητισμού κ.λπ. Επομένως, οι δημότες θα ωφελούνται από τους χώρους που τους ανήκουν, από δύο κατευθύνσεις.
Ο Οργανισμός όμως, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος ή αδιάφορος στην όλη διαδικασία ενεργοποίησης των πολιτών, μέσω των αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του. Μάλιστα, το πλήθος των επιτυχιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καταδεικνύει από μόνο του το έργο που γίνεται από τα σωματεία, ανεξαρτήτως αθλήματος που υπηρετούν.
Χρειάζεται όμως, ένας ορθολογισμός. Απαιτείται μια σαφής συμμετοχή όλων στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, με βάση κριτήρια αντικειμενικά, αξιολογικά, παραμετροποιημένα.
Για τους λόγους αυτούς, ο Οργανισμός έχει ετοιμάσει μια νέα Κανονιστική Διάταξη. Σε αυτή, εισάγονται τα νέα δεδομένα:

1. Χρήση των εγκαταστάσεων από δημότες, δραστηριότητες του Δ.Α.Π.Π.ΟΣ και Αθλητικά Σωματεία.
2. Ανοιχτές εγκαταστάσεις για όλους, χωρίς αποκλεισμούς (γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, πετοσφαίρισης κ.α.)
3. Διαμόρφωση κανόνων στη λειτουργία τους.
4. Αντιστοίχηση χρήσης με κόστος λειτουργίας – συντήρησης, με βάση μετρήσιμα κριτήρια.

Ο Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης, επομένως, επιδιώκει, από τη μια να αποδοθούν οι εγκαταστάσεις στους δημότες, από την άλλη, να υπάρχει ομαλή αξιολόγηση των σωματείων που τις χρησιμοποιούν.
Για τον λόγο αυτόν, εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια, στη βάση του μελετημένου, πλέον, κόστους συντήρησης και λειτουργίας τους.

Έτσι, επιχειρείται η εισαγωγή κριτηρίων που σχετίζονται με:
•    αριθμό αθλητών
•    διακρίσεις σωματείων
•    πιθανή διάκριση αθλητών σωματείων σε εθνικό επίπεδο ή συμμετοχές σε εθνικές ομάδας
•    επιστημονικός τρόπος λειτουργίας του σωματείου, κ.α.

Οι λεπτομέρειες αυτές, καθώς και το κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων, είναι αντικείμενο της νέας Κανονιστικής Διάταξης, η οποία συντόμως θα γνωστοποιηθεί στους ιθύνοντες όλων των σωματείων. Θα ακολουθήσει περίοδος διαβούλευσης εντός του καλοκαιριού, προκειμένου από τον Σεπτέμβριο, να υπάρξει ουσιαστική, σαφής και συγκεκριμένη χρήση όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων, από τον κάθε δημότη και κάτοικο, αλλά και από τα σωματεία.


Με τιμή,
Ο Πρόεδρος

Τζούρος Ελευθέριος

Agenda - Fast view

Κανένα γεγονός

Copyright © 2014. All Rights Reserved.


Designed and Developed by Web Trust